Welkom bij de Kerk in Burgh 

Diensten beginnen om 10:00 uur.
Op deze site kunt u het rooster voor de verschillende vieringen vinden, alsook de liturgieën en overige activiteiten onder 'vieringen'.

Tevens staat er diverse andere informatie op deze site, waaronder onze samenwerkingsverbanden, contactinformatie en diverse media. Kijk gerust rond. Of lees hier meer...
" God is niet zomaar te vinden.
Soms is het enige wat je kunt doen
stil worden en gaan naar die plaats
waar God jou kan vinden. "
Wat is de Kerk in Burgh?

Een actieve gemeente komt ´s zondags om 10.00 uur samen, waarbij zich in de zomer veel (vaste) gasten aansluiten die zich door de zondagse vieringen aangesproken voelen. Kenmerkend voor onze gemeente is de benadering van Bijbelse verhalen vanuit de tijd waarin wij leven. Geloof zien wij als een dynamisch proces, waar hedendaagse ervaringen en ontwikkelingen deel van uit maken. U bent van harte welkom, niet alleen tijdens de zondagse vieringen maar ook bij overige activiteiten, zoals:
  • Openstelling in juni tijdens Kunstschouw in de Westhoek
  • Zomerexpositie in juli, ieder jaar wisselend
  • Zomeravond met verhalen over Burgh, vroeger en nu, in de kerk
  • Rommelmarkt op de laatste zaterdag in juli
  • Gesprekskringen in voor- en najaar (zie het aanbod van de Westhoek-kerken van Windkracht 8)
U kunt meer informatie verkrijgen onder de kopjes 'organisatie' en 'samenwerking'.

(tekst: Wim van Beek)
Aankondigingen: 

Gedachtenisdienst 26 november
In de kerkdienst van 26 november ( 10.00 uur) zullen we de mensen herdenken die het afgelopen jaar in ons midden gestorven zijn. We zullen hun namen noemen en er wordt een kaarsje voor hen aan gestoken. De cantorij onder leiding van Willie den Hollander verleent medewerking en voorganger is ds. Janneke Herweijer in samenwerking met de werkgroep liturgie. Na de dienst is er koffiedrinken en gelegenheid om elkaar te ontmoeten.

Tweede avond over de Bergrede
Op 29 november om 19:30 in de Revasa wordt de tweede discussie-avond gehouden over de Bergrede. Onder activiteiten vindt u iets meer informatie. Kom ook!

Nieuwe Rooster Diensten
Kijk onder vieringen naar het nieuwe rooster voor onze diensten en activiteiten. Let op! Komende zendingsdienst is in Scharendijke. Met samenwerking van een koor uit Pakistan. 

Nieuwe Schrijfactie Amnesty International 
Er is een nieuwe schrijfactie waar u aan mee kunt doen van Amnesty. Dit keer bedoelt om druk uit te oefenen op de Russische autoriteiten om de moord op een mensenrechtenactiviste op te lossen. De brief vind u op de hulppagina. U kunt meer info over Amnesty vinden onder de 'samenwerkingtab'. 

Bijbelkring begint weer!
De kring 'met het oog op zondag' begint vanaf 27 september om 10:00. Wilt u meedoen? Geen probleem! Meer informatie vindt u op de activiteiten tab. Opgave vooraf is niet nodig. 

Share by: