Welkom bij de Kerk in Burgh 

Diensten beginnen om 10:00 uur.
Op deze site kunt u het rooster voor de verschillende vieringen vinden, alsook de liturgieën en overige activiteiten onder 'vieringen'.

Tevens staat er diverse andere informatie op deze site, waaronder onze samenwerkingsverbanden, contactinformatie en diverse media. Kijk gerust rond. Of lees hier meer...
" God is niet zomaar te vinden.
Soms is het enige wat je kunt doen
stil worden en gaan naar die plaats
waar God jou kan vinden. "
Wat is de Kerk in Burgh?

Een actieve gemeente komt ´s zondags om 10.00 uur samen, waarbij zich in de zomer veel (vaste) gasten aansluiten die zich door de zondagse vieringen aangesproken voelen. Kenmerkend voor onze gemeente is de benadering van Bijbelse verhalen vanuit de tijd waarin wij leven. Geloof zien wij als een dynamisch proces, waar hedendaagse ervaringen en ontwikkelingen deel van uit maken. U bent van harte welkom, niet alleen tijdens de zondagse vieringen maar ook bij overige activiteiten, zoals:
  • Openstelling in juni tijdens Kunstschouw in de Westhoek
  • Zomerexpositie in juli, ieder jaar wisselend
  • Zomeravond met verhalen over Burgh, vroeger en nu, in de kerk
  • Rommelmarkt op de laatste zaterdag in juli
  • Gesprekskringen in voor- en najaar (zie het aanbod van de Westhoek-kerken van Windkracht 8)
U kunt meer informatie verkrijgen onder de kopjes 'organisatie' en 'samenwerking'.

(tekst: Wim van Beek)
Aan- en Verkondigingen: 

Kerstmorgen
Op 1e kerstdag is er om 10.00 uur een feestelijke kerstmorgendienst in het kerkje van Burgh.
Voorganger is ds. Janneke Herweijer, Willie den Hollander speelt orgel en Marjan de Looff verleent met haar dwarsfluit muzikale medewerking. 
Er worden bekende kerstliederen gezongen. Iedereen is van harte welkom!

Gedachtenisdienst 26 november - Terugblik
Het was een mooie, ingetogen dienst. De mensen werden herdacht die het afgelopen jaar in onze gemeente overleden zijn. Een voor één werden hun namen genoemd en door familie werd een kaars voor hen aangestoken. De cantorij zong : “Koester de namen die wij hier gedenken”.
 De overweging begon met woorden van Jos Brink : "Rouw is de prijs,die je voor de liefde betaalt. Het gemis doet pijn, omdat de ander zoveel voor je betekende…… Er zijn nu alleen de herinneringen, die ons met hen verbinden." We hoorden de gelijkenis van de vijf wijze en dwaze meisjes. Het licht dat ze brandend houden tot de bruidegom komt, is heel persoonlijk. Iemand noemde het 'de kwaliteit van je ziel'; wat je doet en laat, je geloof, je hoop en de liefde die je uitstraalt in je leven. Na afloop bleven veel mensen nog even napraten bij een kop koffie.

Tweede avond over de Bergrede
Op 29 november om 19:30 in de Revasa wordt de tweede discussie-avond gehouden over de Bergrede. Onder activiteiten vindt u iets meer informatie. Kom ook!

Nieuwe Rooster Diensten
Kijk onder vieringen naar het nieuwe rooster voor onze diensten en activiteiten. 

Nieuwe Schrijfactie Amnesty International 
Er is een nieuwe schrijfactie waar u aan mee kunt doen van Amnesty. Dit keer bedoelt om druk uit te oefenen op de Russische autoriteiten om de moord op een mensenrechtenactiviste op te lossen. De brief vind u op de hulppagina. U kunt meer info over Amnesty vinden onder de 'samenwerkingtab'. 

Share by: